Muizen

Heeft u last van muizen in uw woning, schuur of werkplek? Vooral de gevolgen van de aanwezigheid van muizen is erg vervelend. De muizen zelf zult u vrijwel nooit zien omdat ze van nature erg schuw zijn.
Lees meer over muizen

Wespen

Heeft u last van wespen in uw woning, schuur of werkplek? Een bij- of wespensteek is vooral vervelend maar levert meestal geen gevaar op. De gevolgen zijn jeuk en een pijnlijke zwelling.
Lees meer over wespen

Ratten

Heeft u last van ratten in uw woning, schuur of werkplek? Dit is erg vervelend. Ratten zijn altijd op zoek naar een aantal essentiële zaken om te kunnen overleven.
Lees meer over ratten

Boktor

Zowel boktor als houtworm zijn insecten die veel schade kunnen aanrichten aan uw woning en meubels. Het is daarom belangrijk om ze effectief te bestrijden.
Lees meer over boktor en houtworm

De plaagdierbestrijder

Varkensboer Fons Ruiter uit Haarle is gestart met een eigen ongediertebestrijdingsbedrijf: ‘De Plaagdierbestrijder’. Hij richt zich onder andere op de bestrijding van wespen, mieren, zilvervisjes ratten, muizen, houtworm en (andere) insecten. Zijn achtergrond als agrariër, natuurmens en jager komt hem dan ook goed van pas. “Het is heel belangrijk dat je weet hoe een dier of insect leeft om te begrijpen waarom het voor problemen zorgt”, stelt Fons. “Pas als je dat weet, kun met een goede oplossing komen.”

Het ontstaan

Na 38 jaar gewerkt te hebben als zelfstandige agrariër is Fons van plan om volgend jaar te stoppen met zijn varkensbedrijf (voorheen 320 zeugen). Zijn bestaande schuren wil hij verhuren voor andere doeleinden zoals een caravanstalling en/of bedrijfsruimte.
Zijn verhaal is exemplarisch voor veel boeren. “Door de strengere milieueisen voor fosfaat en uitstoot van ammoniak wordt de kostprijs per zeug aanzienlijk verhoogd”, vertelt Fons. “Het advies wat de boeren krijgen, is om op te schalen naar grotere eenheden. Dat zag ik niet zitten en dan kom je op een keerpunt. Een opvolger hebben we ook niet en dus heb ik het besluit genomen om met de zeugentak te stoppen en een nieuwe uitdaging te zoeken.”